Prevence výskytu krys a myší ve vašem chovu

Umístění jedových stanic venku kolem hospodářských budov
není luxus ale nezbytnost.

·         Vypracování deratizačního plánu, který pokrývá celou plochu farmy a jednotlivých budov a zamezí vstupu myší a krys na farmu

·         Nejlepší je stanovit jednu zodpovědnou osobu, která pravidelně provádí kontroly a zápisy z těchto kontrol

·         Použití jedových stanic na kladení nástrahy – krysy rádi konzumují potravu ve tmě

·         Jedové stanice musí být od sebe umístěny 15 – 20 m v pravidelných intervalech

·         Pokud jsou krysy a myši již uvnitř budovy, je nutné jedové stanice umístit blízko stěn, u dveří a v místech, kde je uchováváno krmení a kde se hlodavci vyskytují

·         Použití nástrahy se silným a atraktivním pachem

·         Návnada by měla být, co nejčerstvější a lákavá – čerstvá vydrží maximálně 2 týdny

·         Návnada musí mít silný a rychlý likvidující účinek

·         Použití nejúčinnějších produktů 3. generace s aktivní látkou brodifacoum, která hlodavce okamžitě likviduje již po užití malého množství

·         Je nutno použít dostatečné množství návnady, přibližně 100 - 200 g v každé jedové stanici

·         Nejlepší je vložit do jedné stanice 2 typy návnad – někteří hlodavci mohou preferovat zrní, někteří pastu

·         Všechny jedové stanice by měly být pravidelně každé 2 týdny kontrolovány a doplněny čerstvou návnadou

·         Pokud v některé stanici nebyla návnada dotčena, je nutno ji přemístit na jiné místo